www.praca.oswiata.org.pl Portal Oświata

Praca dla nauczyciela:

Oferty pracy

Serwis dla nauczycieli szukających pracy oraz dla pracodawców placówek oświatowych szukających pracownika. Olbrzymia baza ofert pracy z całej polski. Praca dla dyrekora, polonisty, historyka, matematyka, fzyka. Zostań nauczycielem, współpracuj ze szkołami. Aby dodać spis należy kliknąć na przycisk dodaj własną ofertę w prawym menu.

Przeglądaj oferty w mieście:

Data publikacji: 2015-02-25Naczyciel angielskiego szuka pracy w szkole (Język angielski)
Data publikacji: 2015-02-23Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (historia, wos)
Data publikacji: 2015-02-05Nauczyciel języka niemieckiego (język niemiecki)
Data publikacji: 2015-02-03nauczyciel wych przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, inne ()
Data publikacji: 2015-01-21Historia, Historia i społeczeństwo, Wos (Historia, Historia i społeczeństwo, Wos)
Data publikacji: 2015-01-21Historia, Historia i społeczeństwo, Wos (Historia, Historia i społeczeństwo, Wos)
Data publikacji: 2015-01-21Poszukuję pracy.Historia i WOS. (historia, wos)
Data publikacji: 2015-01-19Nauczyciel szuka pracy (nauczyciel przedszkola, świetlicy, biblioteki)
Data publikacji: 2015-01-19Nauczyciel szuka pracy (nauczyciel przedszkola, świetlicy, biblioteki)
Data publikacji: 2015-01-12Nauczyciel biologii i przyrody (biologia, przyroda)
Data publikacji: 2015-01-08Nauczyciel j. angielskiego szuka pracy (Język angielski)
Data publikacji: 2014-12-14Nauczyciel dyplomowany(wych. fiz., gimnastyka krekcyjna, informatyka, wdżwr, religia) z długoletnim stażem szuka prac (religia,wychowanie do życia w rodz.,informatyka, gimnastyka korekcykna, wychowanie fizyczne)
Data publikacji: 2014-12-14Nauczyciel dyplomowany(wych. fiz., gimnastyka krekcyjna, informatyka, wdżwr, religia) z długoletnim stażem szuka prac (religia,wychowanie do życia w rodz.,informatyka, gimnastyka korekcykna, wychowanie fizyczne)
Data publikacji: 2014-12-12Marta Muś (język włoski, język polski, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z dziecmi mającymi trudnosci w czytaniu i pisaniu)
Data publikacji: 2014-12-11nauczyciel plastyki, oligofrenopedagog ()
Data publikacji: 2014-12-11nauczyciel (plastyka,sztuka)
Data publikacji: 2014-12-11nauczyciel (plastyka,sztuka)
Data publikacji: 2014-12-04poszukuję pracy na stanowisku kierowniczym ()
Data publikacji: 2014-12-04nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (edukacja wczesnoszkolna)
Data publikacji: 2014-12-04nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (edukacja wczesnoszkolna)
następne wpisy