www.praca.oswiata.org.pl Portal Oświata

Praca dla nauczyciela:

Oferty pracy

Serwis dla nauczycieli szukających pracy oraz dla pracodawców placówek oświatowych szukających pracownika. Olbrzymia baza ofert pracy z całej polski. Praca dla dyrekora, polonisty, historyka, matematyka, fzyka. Zostań nauczycielem, współpracuj ze szkołami. Aby dodać spis należy kliknąć na przycisk dodaj własną ofertę w prawym menu.

Przeglądaj oferty w mieście:

Data publikacji: 2014-07-30Szukam Pracy (Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca w swietlicy szkolnej, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
Data publikacji: 2014-07-30nauczyciel mianowany-skrzypce (nauka gry na skrzypcach)
Data publikacji: 2014-07-28Nauczyciel Edukacji Wczesnoszolnej i Przedszkolnej (Nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne)
Data publikacji: 2014-07-24Nauczycielka j. polskiego, historii i WOS-u szuka pracy (j. polski, historia, WOS, historia i społeczeństwo)
Data publikacji: 2014-07-24szukam pracy (j. polski)
Data publikacji: 2014-07-22szukam pracy (j. polski)
Data publikacji: 2014-07-11Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, chemii, biologii (chemia, biologia, przedmioty gastronomiczne)
Data publikacji: 2014-07-10Szukam pracy (świetlica, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający,nauczyciel wychowania przedszkolnego)
Data publikacji: 2014-07-09Polonista szuka pracy (j. polski, wiedza o kulturze, zawodoznawstwo szkolne)
Data publikacji: 2014-07-09Nauczyciel Języka Niemieckiego (Język Niemiecki)
Data publikacji: 2014-07-09katechetka szuka pracy (religia, WDŻ)
Data publikacji: 2014-07-09katechetka szuka pracy (religia, WDŻ)
Data publikacji: 2014-07-07Nauczeciel chemii i fizyki szuka pracy (chemia, fizyka)
Data publikacji: 2014-07-04język polski (język polski)
Data publikacji: 2014-07-04Nauczyciel Wychowania Fizycznego szuka pracy (Wychowanie Fizyczne)
Data publikacji: 2014-07-03nauczyciel dyplomowany wych.fizyczne (wf)
Data publikacji: 2014-07-02Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, świetlica szkolna, nauczyciel wspomagający)
Data publikacji: 2014-07-02nauczyciel chemii i fizyki (chemia, fizyka, matematyka)
Data publikacji: 2014-07-01Nauczyciel historii (Historia)
Data publikacji: 2014-06-19Nauczyciel języka angielskiego lub historii (Angielski, Historia)
następne wpisy